By No Zebra

SEO image

Bliv synlig på Google: Sådan mestrer du SEO i 2016

Begreberne SEO og søgemaskineoptimering bliver ofte nævnt, når der tales om synlighed på Google, og hvor let det er at finde din eller din virksomheds hjemmeside. Men hvad dækker begreberne i grunden over, og hvilken betydning har det for dit daglige arbejde med at skabe og optimere indhold på din side? For at klæde dig bedst muligt på til dit SEO-arbejde i 2016, vil jeg her uddybe hvad begrebet dækker over.


Hvad er SEO?

SEO er en forkortelse for Search Engine Optimization, på dansk søgemaskineoptimering, og er i bund og grund den samlede indsats, der gøres for at skabe størst mulig synlighed for din hjemmeside/virksomhed i søgeresultaterne på Google og Bing.

SEO består af mange elementer og facetter, og alt efter strategi og udførsel, er der stor forskel på resultatet. Og lige netop derfor skal du læse videre, så du kan blive klædt godt på, til at lægge en god og resultatskabende SEO Strategi for 2016, der på den lange bane sikrer jer størst mulighed synlighed på Google.

For bedst muligt at forstå vigtigheden og mulighederne i SEO, er det først og fremmest vigtigt at vide, hvad “Search”-delen dækker over. Search er den søgning, en bruger foretager med et bestemt ønske om et resultat på eks. Google eller Bing. Specielt Google har i de senere år haft utrolig stor fokus på at lære intentionen bag en søgning, for bedre at kunne forstå brugerne. Googles mål er at levere det mest relevante og værdifulde resultat for brugeren, så denne hurtigt og effektivt kan finde svar på sin forespørgsel.

Derfor bliver “Search” hele tiden bredere, eftersom der tilføjes flere og flere elementer til vurderingen af et potentielt resultat og dets værdi for brugeren. Senest har Google tilføjet, at intentionen er kraftigt påvirket af lokationen og konteksten for søgningen, hvorfor disse elementer også naturligt spiller ind i de resultater, der bliver præsenteret til en given søgning. “Search" bliver dermed kombinationen af brugerens intention, lokation og forespørgsel. Rangeringerne på Google er et direkte udtryk for, hvor godt Google vurderer en side lever op til den kombination sammenholdt med en række sidetekniske elementer og signaler.

Google har ingen officielle regler eller tjeklister, for hvordan du opnår en 1. plads i søgeresultaterne, men de har en lang række guidelines og signaler, som de måler et website på, og som har en indvirkning på, hvilken placering der kan opnås på en bestemt søgning. Vigtigst af alt i denne sammenhæng er at have i baghovedet, at SEO er en todelt størrelse, da Google ser meget sort/hvidt på tingene. Enten bliver du belønnet for dit arbejde, eller også bliver du straffet. For Google handler det nemlig om én ting: At vise det bedste og mest relevante søgeresultat for brugeren og du kan enten tage del i legen og gøre en indsats for at blive vist, eller lade dine konkurrenter stryge forbi dig mod toppen af søgeresultaterne.

De vigtigste af disse elementer, teknikken, indhold, brugeradfærd, linkbuilding samt sociale signaler, bliver gennemgået senere i indlægget. Så får du et indblik i både, hvordan Google arbejder med din side, og hvordan du har mulighed for at påvirke resultaterne til jeres fordel - og endda blive belønnet af Google.


Hvorfor er det vigtigt med en SEO-strategi?

Synlighed på Google kan direkte oversættes til flere besøgende og dermed potentielle kunder for din forretning. En god strategi og et målrettet arbejde med jeres synlighed på søgemaskinerne, kan derfor oversættes direkte til et øget kendskab og mere omsætning - Og hvem ønsker ikke det?

For at komme godt igang med SEO-arbejdet og opsætte en optimal strategi, er det vigtigt at forstå grundbegreberne bag, og hvordan de forskellige delelementer i SEO-arbejdet påvirker hinanden, i kapløbet om topplaceringerne på Google.

Det er i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at SEO ikke “bare” er SEO. Tidligere har der været en tendens, hvor der blev lovet bestemte placeringer på Google for x antal ord. Men med den kontante udvikling af Search-begrebet, er denne strategi ikke længere en mulighed. SEO er ikke, og kan ikke, leveres som en pakkeløsning med garanterede resultater. Det er et konstant og løbende arbejde, hvor der hele tiden skal arbejdes med sideoptimeringer, indhold, relevans og brugerintentioner, for at gøre de mere og mere krævende søgemaskiner tilfredse.


De 5 grundelementer i god SEO

Som nævnt er de fem vigtigste elementer i god SEO: Teknikken, indhold, brugeradfærd, linkbuilding og sociale signaler. For at skabe gode resultater med SEO og opnå større synlighed, er det vigtigt at tænke på alle fem dele. Det er desuden utrolig vigtigt ikke at splitte dem op i siloer! Når du skal arbejde med SEO handler det om at få alle delene til at spille bedst muligt sammen, og derfor er dit SEO-arbejde ikke stærkere end det svageste led. De gode resultater opstår ved at arbejde på tværs og med et fælles mål, så de enkelte arbejdsområder står stærkest sammen. Dertil giver den brede indsats en synergieffekt for resten af jeres website og booster jeres overordnede synlighed.


1. Teknikken: On-page optimeringer
En af de vigtigste elementer i SEO, er at have styr på dit websites teknik og dermed de informationer, som Google indhenter fra hver eneste af dine sider. Konkret handler det om at tilpasse sidernes titel, meta-beskrivelse og indhold, så de lever op til alle Googles retningslinjer og anbefalinger.

Fx må dine sidetitler ikke være mere end 512px brede og dine metabeskrivelser må ikke fylde mere end 156 tegn, for at give den bedst mulige oplevelse i Googles søgeresultater. Overholder dine sider ikke disse krav, forbeholder Google sig retten til selv at lave en passende titel og beskrivelse, eller forkorte og dermed fjerne tegn.

Er alle dine sider optimeret, sender det et klart signal til Google om, at du tager, den oplevelse brugerne præsenteres for i søgeresultaterne seriøst, og det giver gode point på kontoen.


2. Indhold: Skab efterspurgt og godt content
Naturligt nok er indholdet på dine sider altafgørende for om dit website præsenteres i søgeresultaterne. Indholdet skal passe på brugerens forespørgsel, intention og lokation. Til forskel fra tidligere handler det ikke blot om at tilføje de søgeord, du vil findes på flest muligt gange. Det indhold Google finder på din side, skal vurderes til at give værdi for brugeren, og have en sammenhæng med den intention og formål som brugeren har med sin søgning.


3. Brugeradfærd: Lyt til dine brugeres signaler
En oplagt måde at aflæse hvor godt dine sider og dit indhold fungerer på er ved at tage et kig på, hvordan brugerne af dit website opfører sig så snart de lander på en given side. Forsvinder brugerne så snart, de er landet på siden, scroll’er de helt i bund eller klikker de sig videre til andet relevant indhold? Disse signaler er, i Googles øjne, altafgørende for, om din side har værdi og relevans, og det er uhyre vigtigt i forhold til sidens rangering.

Der er flere måder og værktøjer, du kan bruge til at aflæse brugernes signaler på. Så sørg for at holde fokus på de vigtigste elementer og kig på data - De lyver sjældent.


4. Linkbuilding: Skab relevante og værdifulde relationer

Et af de klareste signaler du kan sende til Google kommer igennem linkbuilding. Her arbejdes der med to typer: Intern og ekstern linkbuilding.

Med intern linkbuilding linkes relevant indhold på tværs af jeres website, så brugeren hele tiden bliver ledt videre til nyt, relevant og relateret indhold. Det skaber længere besøgstid på websitet og større interaktion. Det giver desuden mulighed for at hjælpe Google til at forstå sammenhængen mellem jeres sider.

Ekstern linkbuilding har til formål at skabe relationer fra andre relevante websites, og dermed gøre Google opmærksom på, at andre på internettet finder jeres side eller indhold relevant og værdifuldt. Denne form for linkbuilding kan være meget tidskrævende, og derfor har denne del af SEO-arbejdet stor indvirkning på synligheden på Google, og bør have en vigtig plads i enhver SEO-strategi.

Husk dog, at ikke alle eksterne links har lige stor værdi for Google. Det er derfor ikke nok blot at skabe links fra en personlig blog eller et linkkatalog som for 5 år siden. Det samme gælder med Facebook og Twitter. I dag handler linkbuilding om de værdifulde og relevante relationer.


5. Sociale signaler: Interagér med dine kunder
Selvom et link fra opslag på sociale medier ikke tæller med i linkregnskabet, har de stadig relevans i forhold til rangeringen af din side. De signaler brugerne sender ved at dele, kommentere og like opslag, giver Google besked om at indholdet har værdi, og relevans for dem. Disse signaler spiller naturligvis en rolle i forhold til den samlede vurdering af dit indhold og website, og hvor højt det placeres i søgeresultaterne. Tænk også her på de signaler brugerne sender, når de klikker sig ind igennem et opslag på Facebook. Springer alle brugerne fra, så snart de er kommet frem til siden, opfatter Google hurtigt, at siden efter al sandsynlighed ikke lever op til forventningerne. Det tages derfor med i vurderingen, når siden skal rangeres til en søgeforespørgsel.

Den samlede vurdering af disse fem elementer afgør om, og hvor højt, dine sider vises for brugerne på Google. Igen er det vigtigt at understrege, at det er den samlede vurdering, der er afgørende. Derfor er det vigtigt at huske elementerne, når du planlægger din SEO-strategi.


Kortlæg din SEO-strategi for 2016

Med en god idé om hvilke elementer du skal fokusere på for at nå til tops i Google, kan du planlægge dine ressourcer og din SEO-strategi for året. Dele af arbejdet kan med fordel udliciteres internt eller eksternt, så de bedste ressourcer kan arbejde med deres spidskompetencer - og I dermed får igangsat en målrettet indsats indenfor hvert element i SEO-strategien.

Husk at din strategi bør være langsigtet og indtænk løbende optimeringer og forbedringer som en naturlig del af processen, når du arbejder med SEO. Resultaterne kommer ikke over natten, så forbered et langt, sejt træk og husk at måle og tracke på dine resultater undervejs.


En datadrevet tilgang til søgemaskineoptimering

Hos No Zebra benytter vi en datadrevet tilgang til søgemaskineoptimering. Vi ønsker at skabe de bedste resultater, og disse opstår gennem det lange, seje træk. Det indebærer kloge beslutninger og godt, målrettet arbejde. Vi undersøger løbende markedets efterspørgsel og brugernes adfærd for at prioritere og målrette vores arbejde. Vi tror ikke på bare at skabe de hurtige resultater, men går i stedet efter gode og vedblivende resultater, som gavner både jer og jeres kunder.

Vil du vide mere om SEO eller ønsker du rådgivning og hjælp til jeres SEO-strategi, er du naturligvis altid velkommne til at kontakte mig på: 53 21 21 53 eller [email protected] Tak fordi du læste med!