By No Zebra

Google Search Console image

Guide: sådan optimerer du dine søgeresultater med det nye Google Search Console

Konverter synlighed til trafik

Efter næsten 10 år med titlen Google Webmaster Tools har Googles værktøj for nylig skiftet navn – til Google Search Console. Årsagen til navneændringen skal først og fremmest findes i, at Google vil have værktøjet ud til en bredere brugerskare – og altså ikke kun webmastere. Det nye navn skal altså signalere, at man i Google Search Console finder muligheder, der kan komme flere forskellige brugere til gode. Mange har tidligere været efter Google Webmaster Tools for ikke at give retvisende information. Google hævder, at data i Search Console skulle være mere præcise (http://googlewebmastercentral.blogspot.dk/2015/05/new-search-analytics.html), end det tidligere har været tilfældet.


Nye features i Google Search Console


Sammen med navneændringen er der også kommet nye funktioner til. Den ene store ændring er Search Analytics for Apps(gælder kun apps fra Google Play, og ikke iOS), hvor man har mulighed for at få detaljeret information om, hvilke sider i appen der performer bedst, søgeord, der finder frem til appen, samt, hvilket land trafikken kommer fra. Den anden store ændring er ”Search Analytics” – eller på dansk: Søg i Analytics. Funktionen fandtes også i en lignende form i Webmaster Tools (under navnet Search Queries/Søgeforespørgsler), men den har fået en ordentlig overhaling.

Ligesom Search Analytics for Apps leverer Search Analytics en masse information om eksponeringer, placering, CTR og klik. Den nye funktion giver også adgang til data om de søgeord, som de enkelte landingpages rangerer på. I en periode var søgeforespørgslerne tilgængelige i Google Analytics, men blev erstattet af ”not provided”. Nu har Google så set lyset og giver igen muligheden for, at vi kan tilgå denne information. Information der kan hjælpe os godt på vej, når vi vil optimere vores indhold efter, hvad brugerne efterspørger.

At Google viser en gennemsnitlig placering, betyder dog ikke, at man skal stole blindt på den data, der stilles til rådighed. Vores anbefaling vil stadig være at holde sig opdateret på placeringer gennem tredjeparts-trackingsoftware, hvis du vil have indsigt i de korrekte rankings for dit site og ikke blot en gennemsnitlig placering på søgeordsniveau.

Sådan optimerer du dine søgeresultater med Google Search Console

Lad os tage et nærmere kig på, hvordan man kan bruge Search Analytics til at optimere sine søgeresultater.
Her er der mulighed for at filtrere de data, der er relevante. I dette tilfælde er det klik, eksponeringer, CTR samt placering, der ses på. Yderligere er der valgt sider, så det kan aflæses, hvordan websitets forskellige sider performer inden for ovenstående kriterier. Som udgangspunkt vises data for de seneste 28 dage, men der er naturligvis mulighed for at definere, hvilke specifikke perioder, man ønsker at se data for. Ved at sammenligne forskellige perioder er det muligt at afdække, om eventuelle ændringer og optimeringer har gjort en forskel i forhold til sitets performance – samt hvordan man bør prioritere sin indsats fremadrettet.

Her er et eksempel på nogle landingpages, der får en del eksponeringer. Særligt interessant her er CTR (Click Through Rate), der angiver klik pr. visning. Jo lavere CTR, des dårligere præsterer den enkelte landingpage altså i søgeresultaterne.

Ved at inddele siderne i tre segmenter ud fra CTR – på hhv. 0-3%, 3-6% og 6% eller mere – kan vi sætte taktisk ind og optimere ”nede fra og op”, startende med de sider med lavest CTR.


Vi kan dykke dybere ned i data ved at klikke ind på den enkelte side og se, hvilke søgeord der har ført til eksponeringer – og dermed hvilke ord og termer, vi bør overveje at inkludere i sidernes metadata.Som det ses, får den valgte side mange eksponeringer på søgeordet (de rigtige søgeord er fjernet, i stedet bliver der taget udgangspunkt i forespørgsel 1-7) ”Forespørgsel 1”, som dog – på trods en af høj placering – har en ret lav CTR. Der kan være mange årsager til den lave CTR på det enkelte søgeord – og faktisk er det slet ikke sikkert, at det er denne side, man ønsker, skal rangere øverst på det givne søgeord.

Derimod er det tydeligt, at siden på søgningen ”Forespørgsel 2” performer rigtig godt, hvad CTR angår. Årsagen hertil er givet vis en kombination af sidens gennemsnitlige placering i søgeresultatet, samt at den konkrete side vil være et relevant resultat for de fleste, som har foretaget denne søgning.

Det er på de bredere søgeord som ”Forespørgsel 3” og ”Forespørgsel 4”, hvor der er brug for optimering. Det kan eksempelvis være på søgninger som cykel, brugt bil eller lignende. Et godt sted at starte er blandt andet ved at optimere metadata mod disse søgninger. Det er klart, at ikke alle sider kan have lige høj CTR, og placering spiller selvfølgelig en afgørende rolle. Det største faresignal er på sider, som opnår gode placeringer – og dermed mange eksponeringer – men har en utilfredsstillende CTR. Her bør vi sætte ind.
Her ses et eksempel på en side, som klarer sig rigtig godt. Selvom den har en relativt lav gennemsnitlig placering på 6,8, har den en CTR på næsten 19%; et klart tegn på, at sidens metadata – både title tag og meta description – er optimeret mod søgninger på en måde, der signalerer høj relevans og motiverer brugerne til at klikke.

Titlen fortæller kort og præcist, hvad siden handler om, og beskrivelsen opfordrer til, at man klikker sig ind på siden. Selve siden indeholder relevant og værdifuldt indhold, og er opbygget med to Call-to-Action-knapper, der leder brugeren videre.

Kommentarer